Verksamhet ute i naturen

I UR OCH SKURS VERKSAMHETSIDÉ

Det är viktigt att poängtera vad det innebär att ha Friluftsfrämjandets barnverksamhet som grund. Vi vill att barnens grundläggande behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs med naturen som utgångspunkt.

Barnens behov av kunskap tillfredsställs genom att de får använda sina fem sinnen: lukta, känna, smaka, titta, lyssna.

Vi vuxna måste vara medupptäckare, medundersökare och medupplevare då är barnen intresserade och engagerade. Att alltid vara lyhörd och först när barnet upplevt med alla sinnen, komma med kunskap som ytterligare förhöjer inlärningstillfället. Även om vi sett en nyckelpiga 1000 ggr, måste vi vara lika intresserade varje gång som om det var första gången.

Genom att ställa öppna frågor som börjar med hur och varför stimuleras det ekologiska tänkandet. Det är roligt att fundera över frågor, som inte heller vi vuxna har alla svar på. Att fundera, anta och förkasta, titta, känna, lukta, lyssna och fråga ger barnen många synvinklar på ett problem. Vi hoppas att skapa ett ekologiskt synsätt med känsla för naturen och ansvar för allt som lever.

Vi lever efter allemansskyldigheter och berättar varför. Det är viktigt att vi tar konsekvenserna också och inga bekväma genvägar. BARN GÖR SOM VI GÖR INTE SOM VI SÄGER!

Att hitta rätt i skogen lär man även som mycket liten. Vi börjar med knoppar och knyttar som känner igen stigen in till stubben eller stenen som är deras. Mullebarnen vet olika vägar till sin mulleplats. De vet att vi måste upp för långa backen, titta på myrstacken, genom djungeln över vägen osv. Vi lagar mat tillsammans ibland på stormkök och ibland över öppen eld.

Vi gör precis som i annan barnomsorg: sjunger - leker mycket-skapar-dramatiserar-läser-bygger-konstruerar-exprimenterar m.m. Men vi gör det i och med hjälp av naturen och oftast ute.